زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زندانی_ام_دور_از_وطن_یا_قاضی_الحاجات

زندانی ام دور از وطن ، یا قاضی الحاجات #کاظمیه #بیدق_داری

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری (داور ) . زندانی ام دور از وطن ، یا قاضی الحاجات یوخدور بو زندانه گلن ، یا قاضی الحاجات . . صبر ایلدیم اون بیر ایلی، دوشدومبیشتر

دسته بندی درختی