زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زندان_ستمی_سالدی_منی_جاندان_الهی

زندان ستمی سالدی منی جاندان الهی #کاظمیه #عاصی_تبریزی

شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام #گریز به #وداع امام حسین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #عاصی_تبریزی . زندان ستمی سالدی منی جاندان الهی قورتار منِ مظلومی بو زنداندان الهی . هر قدری جفا ایلوری هارونبیشتر

دسته بندی درختی