زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زنده_جان_میکنم_ای_جان_جهان_از_بویت

زنده جان میکنم ای جان جهان از بویَت #حضرت_رقیه #رونقی_مازندرانی

زبانحال حضرت رقیه (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . رونقی مازندرانی . زنده جان میکنم ای جان جهان از بویَت پای واپَس نکشم یک سَر مو از کویَت . با که گویم که ز بیدادِ دَد و دیو ِدغل کرده جا گَرد اَلَم گِرد رُخبیشتر

دسته بندی درختی