زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زنده_عاشورا_ز_شاه_تشنه_کام_زینب_است

زنده عاشورا، ز شاه تشنه کام زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . امیر سفید اقدم اهری (عاذل) . زنده عاشورا، ز شاه تشنه کام زینب است این قیام را ، قامتش از اعتصام زینب است . زین اب خواهد شود نائب مناب فاطمه نام زینب افتخار باب وبیشتر

دسته بندی درختی