زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زن

زن است روح منزه ، زن است جان مصفّا #حضرت_خدیجه #عابد_تبریزی

توصیف مقام #زن و اشارتی به مرتبه والای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . زن است روح منزه ، زن است جان مصفّا به شرط آن که ملبس بود به جامه تقوا . زن است منبعبیشتر

دسته بندی درختی