زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهرانین_اولوب_گلشنی_ویرانه_بو_آیدا

زهرانین اولوب گلشنی ویرانه بو آیدا #ورود_محرم #علومی_تبریزی

در وصف ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . زهرانین اولوب گلشنی ویرانه بو آیدا پیغمبرین اوغلی بویانوب قانه بو آیدا . گورسندی هلالی گینه ایّام عزانین غم سایه سالوب عالم امكانه بو آیدا . چخدیبیشتر

دسته بندی درختی