زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهرانی_غم_گتیروب_فریاد_و_داده_بو_گون

زهرانی غم گتیروب، فریاد و داده بوگون #جوادیه #صابر_تبریزی

شهادت امام جواد علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم صابر تبریزی . زهرانی غم گتیروب، فریاد و داده بوگون آغلار امام رضا، اوغلی جواده بوگون . سکّان عرش خدا، ایلولّه داد و نوا برپا ایدوبله عزا، عرش خدادهبیشتر

دسته بندی درختی