زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهرا_باش_آچوب_صادقه_نوحه_دیر_آغلار

زهرا باش آچوب صادقه نوحه دیر آغلار #صادقیه #محمدی_ناعم

شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمدرضا محمدی(ناعم) . زهراباش آچوب صادقه نوحه دیر آغلار بوغمده یانارشیعه ی اثناعشرآغلار . مقصوده یتوب طایفه ی عقده و کینه غرق اولدی؛غم ومحنت ایامهبیشتر

دسته بندی درختی