زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهرا_خبرون_گلدی_ییخیلدیم_یره_دگدیم

زهرا خبرون گلدی ییخیلدیم یره دگدیم #فاطمیه #مهدی_فعال

زبانحال حضرت علی (ع) در شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . #مهدی_فعال . زهرا خبرون گلدی ییخیلدیم یره دگدیم قتدندی دیزیم قدیمی بار غمه اگدیم . خیبر ییخانیدیم ولی بیر سوزده ییخیلدیم عمرو ئولدورنیدیمبیشتر

دسته بندی درختی