زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهرا_گلوب_آه_و_نوایه

زهرا گلوب آه و نوایه آغلور بالاسی مجتبایه #حسنیه #فقیر_خویی

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مجید قلعه بیگی (فقیر خوئی) . زهرا گلوب آه و نوایه آغلور بالاسی مجتبایه قلبی محزون سینه سوزان گلدی بقعیدن زار و خسته ئوز نیلی پهلوسی شکسته دیلده یاره،موبیشتر

دسته بندی درختی