زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زهی_دمادم_به_بوی_زلفت

زهی دمادم به بوی زلفت مذاق من خوش، دماغ من تر #مهدیه #رضویه #فضولی

در فراق یار توسل به امام رضا (ع) و معجزۀ امام رضا (ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . حکیم ملا محمد فضولی . زهی دمادم به بوی زلفت مذاق من خوش، دماغ من تر، مرا زمانی مباد بیرون، خیالت از دل، هوایت از سر . زلال وصلتبیشتر

دسته بندی درختی