زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبه_دلده_غملری_وئردی_تکان_مدینه_ده

زینبه دلده غملری وئردی تکان مدینه ده

ورود به مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد باقر دائمی اردبیلی . زینبه دلده غملری وئردی تکان مدینه ده قارداشینون ملالینه آغلادی قان مدینه ده . . رشته ی نظمه چک قلم محنت بی نهایتین قانه باتاندا ائللریبیشتر

دسته بندی درختی