زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبون_ئولور_اللری_قالوب

زینبون ئولور اللری قالوب سینه سینده نالاندی یا حسین #زینبیه

شهادت حضرت زینب(س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #غمکش . زینبون ئولور اللری قالوب سینه سینده نالاندی یا حسین سن گلن یولا شهر شامیده دیده سی نگهباندی یا حسین زینبون پریشاندی یا حسین(2) . . دفتر غمینده یازوببیشتر

دسته بندی درختی