زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبیم_ای_وفا_شعاریم

زینبیم ای وفا شعاریم #فاطمیه #جوانی_تبریزی

زبانحال حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . موسی جوانی . سبک: اصغریم ای شیرین زبانیم . زینبیم ای وفا شعاریم گل کیمی سولدی گل عذاریم آزقالور ترک ائدم جهانی دلده قالمور داخی قراریم . درگهیمبیشتر

دسته بندی درختی