زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبیم_قانه_بویاندی

زینبیم قانه بویاندی صاحب پرچم ابوالفضل #عباسیه #آسال_اردبیلی

زبانحال امام حسین (ع) در شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سبک : کوفه را ماتم گرفته… . نوید آسال اردبیلی . زینبیم قانه بویاندی صاحب پرچم ابوالفضل وادی غمده ایدوبدی حالیمی برهمبیشتر

دسته بندی درختی