زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبین_همت_و_عملکردی

زینبین همت وعملکردی #ورود_شام #واصف_مرندی

#ورود_شام #مجلس_یزید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . واصف مرندی . . زینبین همت وعملکردی عمر لر زحمته برابردی . شامیده قهرمانلیق ایامی طول تاریخیمیزده برتردی . شامه گتدی حسینین عشقینده تانیدا خلقه مردو نامردی بیشتر

دسته بندی درختی