زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبیه_فانی_تبریزی

ای بانوی خلوت خدارت #زینبیه_فانی_تبریزی

مدح حضرت زینب سلام الله علیها .. .. عباس داداش زاده (فانی تبریزی) .. .. ای بانوی خلوت خدارت وی نام تو معنی طهارت .. ای چرخ برین عماری تو وی اوج فلک تو را عمارت .. ای معنی زهد و قدس و تقوی از نام تو وجه استعارت .. ایبیشتر

دسته بندی درختی