زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبیه_منتظری

ای بلبل باغ وفا زینبیم لای لای #زینبیه_منتظری

زبانحال سیّد شهیدان (ع) در سر گهوارۀ خواهر .. .. منتظری شریف آباد .. .. ای بلبل باغ وفا زینبیم لای لای نور دو چشم مرتضی زینبیم لای لای مایۀ عزّت مهربان باجی طاقت و تاب جسم جان باجی خواهریم لای لای 2 .. .. نوباوۀ اهل ولابیشتر

دسته بندی درختی