زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینبی_عدو_ظلمی_بیر_زمان_دانشدیردی

زینبی عدو ظلمی بیر زمان دانشدیردی #مجلس_یزید #شایق_اردبیلی

مجلس یزید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شایق اردبیلی . زینبی عدو ظلمی بیر زمان دانشدیردی اول خانم دانشمازدی خیزران دانشدیردی . . آل حیدرون یکسر باشدان آشدی اندوهی زینبون یاخون اولدی جاندان آیریلا روحیبیشتر

دسته بندی درختی