زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_آغلار_گجه_گوندوز_سنه_ایوای_آناوای

زینب آغلار گجه گوندوز سنه ایوای آناوای #فاطمیه #صافی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب کبری (س) در شهادت مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک . مرحوم #صافی_تبریزی . زینب آغلار گجه گوندوز سنه ایوای آناوای آناسیزلیق غمی بسدور منه ایوای آناوای . بیشتر

دسته بندی درختی