زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_آنام_مصیبتین_سن_باجی_دئ_من_آغلیوم

زینب آنام مصیبتین سن باجی دئ من آغلیوم #فاطمیه #عینی_فرد_زنجانی

زبانحال حضرت امام حسین (ع) به حضرت زینب کبری (س) در شهادت مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_واردی_باشیمدا_یا_حسین #سبک_ای_حرمینه_ناز_ائدن #سبک_عطری_گلور_محرمون و … . . حاج غلامرضا #عینی_فرد_زنجانی بیشتر

دسته بندی درختی