زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_آن_بانوی_علیا_جاه_و_باتقواستی

زینب آن بانوی علیا جاه و باتقواستی #سعدی_زمان #زینبیه

مدح حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید رضا حسینی سعدی زمان . زینب آن بانوی علیا جاه و باتقواستی کاندر اوصاف و فضائل مظهر تقواستی . عصمت پرودگار و قطب عصمت را مدار دخت ناموس الهیبیشتر

دسته بندی درختی