زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_او_گونکه_عازم_کوی_نگاریدی

زینب او گونکه عازم کوی نگاریدی #خوندل_تبریزی

کوچ از شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم حاج حیدر خوندل . زینب او گونکه عازم کوی نگاریدی آغلار گوزیله دشت غمه رهسپاریدی . یعنی خرابه شامیدن ایستردی آیریلا اوز زلفی تک گونوز گوزینه لیل تاریدی . اوّل مخاطببیشتر

دسته بندی درختی