زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زینب_گورنده_شاه_شهیدان_مزارینی

زینب گورنده شاه شهیدان مزارینی #اربعین #شانی_تبریزی #ذهنی_زاده

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شانی تبریزی و مرحوم حاج عبدالعظیم ذهنی زاده . زینب گورنده شاه شهیدان مزارینی شوره گلوبدی آرتیروب ئوز آه و زارینی . تل سلام اوسته سلامه دل اولمادی آلموشدی ذوق قبر حسینبیشتر

دسته بندی درختی