زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_حسنش_عالمی_را_غرق_غوغا_می_کند_زهرا

زحسنش عالمی را غرق غوغا می کند زهرا #فاطمیه #کامران_اسدی

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #کامران_اسدی_حقایق تبریزی . زحسنش عالمی را غرق غوغا می کند زهرا بنازم من به غوغائی که بر پا می کند زهرا . هزاران گل سر از خجلت به پایین افکنند آریبیشتر

دسته بندی درختی