زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_سر_به_در_نموده_ام_خیال_خوب_و_زشت_را

ز سر به در نموده ام خیال خوب و زشت را #حیدریه #عابد_تبریزی

مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . ز سر به در نموده ام خیال خوب و زشت را به دست عشق داده ام عنان سرنوشت را به پای شوق گشته ام صوامع و کنشت را جمال یاربیشتر

دسته بندی درختی