زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_طریق_بنده_گی_علی_نه_اگر_بشر_بخدا_رسد

ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد #حیدریه #صغیر_اصفهانی

در مدح مظهر العجائب حضرت مولی الموالی علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صغیر اصفهانی . ز طریق بنده گی علی نه اگر بشر بخدا رسد بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود یکجا رسد . ز خدا طلب دل مقبلی بهبیشتر

دسته بندی درختی