زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ز_پیمانۀ_عشق_مستم_علی

ز پیمانۀ عشق مستم علیّ #حیدریه #سعدی_زمان

مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سید رضا حسینی سعدی زمان . ز پیمانۀ عشق مستم علیّ خدا را بگیرید دستم علیّ . اگر دست افتاده باید گرفتن من از پای بالله نشستم علیّ بیشتر

دسته بندی درختی