زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ساقیا_باده_گتور_عشق_ائوى_آباد_اولدى

ساقیا باده گتور عشق ائوى آباد اولدى #سجادیه #سیدبشیرحسینی_میانجی

سجّاده چیچک لری . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . ساقیا باده گتور عشق ائوى آباد اولدى شادلیق ایامى گلوب غم ائوى برباد اولدى . سرخوش و مست ائله عشّاقى شغف جامیلن گنه دیلّرده سرور و شعف ایجادبیشتر

دسته بندی درختی