زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ساقیا_وئر_شراب_روح_افزا

ساقیا وئر شراب روح افزا #ورود_محرم #دلریش

#ساقی_نامه حالات مرد تعزیه دارِ سید ابرار #گریز به #خرابه_شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ساقیا وئر شراب روح افزا ایله بو مرده گوگلومی احیا . چوخ پریشان ائدوب فراق منی می گتور ایله تر دماغ منی بیشتر

دسته بندی درختی