زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ساقیا_پر_کن_بده_بار_دگر_مینای_عشق

ساقیا پر کن بده بار دگر مینای عشق #حیدریه #حسنی_تبریزی

مدح امیرالمومنین علی(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسنی تبریزی . ساقیا پر کن بده بار دگر مینای عشق مدت دیر یست من دارم بسر سودای عشق . آفتاب از روزهای قبل خوشتر میدمد پر شکوه است ای عجب امروز چون دنیای عشق بیشتر

ساقیا پر کن بده باردگر مینای عشق #حیدریه #حسنی_تبریزی

ولادت حضرت امیر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسنی تبریزی ساقیا پر کن بده باردگر مینای عشق مدت دیریست من دارم بسر سودای عشق . آفتاب از روزهای قبل خوشتر میدمد پرشکوه است ای عجب امروز چون دنیای عشق . گفت پیربیشتر

دسته بندی درختی