زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سالدی_رجب_ماهی_صلای_علی

سالدی رجب ماهی صلای علی #حیدریه

میلادیه حضرت علی (ع) . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اکبر پور آقا . سالدی رجب ماهی صلای علی بر دلم افتاده هوای علی یاز قلمیم مدح و ثنای علی سر بزن امشب به سرای علی تا یتیشه بلکه عطای علی سائلم و عبد و گدای علیبیشتر

دسته بندی درختی