زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سالما_ای_عقاب_رزمگاهه_رحم_ایت_بولوسن_بلالیم_من

سالما ای عقاب رزمگاهه رحم ائت بولوسن بلالیَم من #اکبریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت علی اکبر خطاب به عقاب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهام (هوشی تبریزی) . سالما ای عقاب رزمگاهه رحم ائت بولوسن بلالیَم من سعی ایله منی یتور خیامه آخر بولوسن یارالیَم من . بیشتر

دسته بندی درختی