زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سالوبدور_دللره_طوفان_گینه_سردار_ایرانی

سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی #قاسم_سلیمانی #ابراهیم_پور

تقدیم به سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدحسین ابراهیم پور خویی . سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی آچوبدور پرچم وحدت بو پرچمدار کرمانی . گینه پهن اولدی هر یئرده بساط عشقبیشتر

دسته بندی درختی