زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سالوب_تحیره_عقلی_جلالتون_آناجان

سالوب تحیّره عقلی جلالتون آناجان #فاطمیه #حیدر_خسروشاهی

حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حزین خسوشاهی . سالوب تحیّره عقلی جلالتون آناجان ویروب جلالته عزّت اصالتون آناجان . سن اول نظیره سی یوخ عُنصر بهشتی سن که لطف باغ جناندور لطافتونبیشتر

دسته بندی درختی