زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_آقا_بایرامون_مبارک

شرفین دلداری رضا #رضویه #جاهد

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_به_رهی_دیدم_برگ_خزان (مشابه) #سبک_آقا_بایرامون_مبارک مشابه . حاج علی پور علی ( جاهد) . شرفین دلداری رضا عاشقلرینین یاری رضا یاضامن آهوبیشتر

گل لیلا آچدی گوزون #اکبریه #محمدی_ولایی

میلاد حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_به_رهی_دیدم_برگ_خزان #سبک_آقا_بایرامون_مبارک مشابه . حاج رضا محمدی ولایی . گل لیلا آچدی گوزون شبه طه آچدی گوزون نازیله جهانه . گورمیوبدی بیله گوزلبیشتر

شرفین شهدابی حسین #حسینیه #جاهد

میلادیه حضرت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_به_رهی_دیدم_برگ_خزان #سبک_آقا_بایرامون_مبارک مشابه با صدای حاج شهزاد عیسی پور . حاج علی پور علی . . شرفین شهدابی حسین عاشقلرین اربابی حسین عالم سنهبیشتر

آقا سن زهرا گولوسن #باقریه #جاهد

مدح و میلادیه حضرت امام باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علی پور علی( جاهد ) . آقا سن زهرا گولوسن فرهنک شرافت دیلیسن یاحضرت باقر . باغ عشقین بولبولیسن سجادآقاما سئوگولیسن یاحضرت باقر . مولابیشتر

ای اولان گُل ‌آدی حسین آزاده‌ لر آزادی حسین #حسینیه #حسین_ساکت

عرض ارادت به محضر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #حسین_ساکت (هویدا) . ای اولان گُل ‌آدی حسین آزاده‌ لر آزادی حسین آدوندا صفا وار . سنه قربان جان جهان عشقونده هامی عزت و شأنبیشتر

السلام ای دخت علی #زینبیه

میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علی پور علی ( جاهد ) . السلام ای دخت علی آئینۀ عشقین گوزلی یا حضرت زینب . جلوۀ نور ازلی دیوان عفافین غزلی یاحضرت زینب . ای هدیۀ سبحان گلواژۀبیشتر

دسته بندی درختی