زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_اذن_ویر_یارب_گله_مهدی_امید_هل_اتی

گلدی دنیایه زکیه بیت حق دردانه سی #فاطمیه #عدلی_تبریزی

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #عدلی_تبریزی . گلدی دنیایه زکیه بیت حق دردانه سی نور باران اولدی حقدن مصطفی کاشانه سی . گلدی، زهرا، اون بیر امامون مادری گلدی ، زهرا ، روز قیامتبیشتر

دسته بندی درختی