زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ایللر_هامی_خنداندی

بر گوش دل از هاتف، پیغام سُرور آمد #مهدیه #سیدبشیرحسنی_میانجی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ایللر_هامی_خنداندی . سید بشیر حسینی میانجی . #فارسی . بر گوش دل از هاتف، پیغام سُرور آمد شادیّ و طرببیشتر

ایللر هامی خنداندی بلبلده غزل خواندی #مهدیه #علوی_زنجانی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ایللر_هامی_خنداندی . علیرضا علوی زنجانی . ایللر هامی خنداندی بلبلده غزل خواندی شیعه ایلیر شادی چون نیمه ایبیشتر

دسته بندی درختی