زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_باشی_سر_نیزده_معراج_ائدن

حرّی باغیشلا شه بطحا حسین

زبانحال حر ( علیه الرحمه ) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمدباقر دائمی ( صبا اردبیلی) . حرّی باغیشلا شه بطحا حسین نادم و شرمنده گلوب یا حسین . قوما قاپوندان منی ای گل باغ رسول سن بیل آنون فاطمه توبه نی ایلهبیشتر

دسته بندی درختی