زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن

باشون على بو نیزده توز بوریوب غباری وار #راه_شام #ناظم_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه به سر برادرش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن . مرحوم ناظم آقا تبریزی . باشون على بو نیزده توز بوریوب غباری وار ایله نظر سکینیه گور نجه روزگاری وار . . خیلی عجببیشتر

دور آنام اوغلی قزلارون ناله کنان گتیرموشم #اربعین #حسنی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن … . حاج حسین حسنی تبریزی . دور آنام اوغلی قزلارون ناله کنان گتیرموشم شامیدن اربعینوه سینه زنان گتیرموشم . . یاتما دل ترابیده آز منه ایندی نازبیشتر

کوی وفاده گل کیمی قانینه ای باتان اوغول #اکبریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسین علیه السلام بر سر بالین حضرت علی اکبرعلیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن مشابه . مرحوم غلامعلی باقری الهام (هوشی تبریزی) . کوی وفاده گل کیمی قانینه ای باتانبیشتر

دور آتام اوغلی قیزلارون ناله کنان گتورموشم #اربعین #حسنی_تبریزی

زبانجال حضرت زینب (س) در اربعین به قبر برادرش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن … 4 سبک مشابه . حاج حسین حسنی تبریزی . دور آتام اوغلی قیزلارون ناله کنان گتورموشم شامدن اربعینوه سینهبیشتر

دسته بندی درختی