زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_درد_بی_درمانلارا_درمان_اباالفضل

ای شمر قمچی ويرما وير خنجر باشیمدان #راه_شام #کریمی_مراغه_ای

زبانحال حضرت زینب (س) به شمر ملعون . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . #سبک_ای_درد_بی_درمانلارا_درمان_اباالفضل …10 سبک . کریمی مراغه ای . ای شمر قمچی ويرما وير خنجر باشیمدان هر نیلسون من ویرمرم معجر باشیمدانبیشتر

قولسوز دوشوب جسمون یره قارداش ابوالفضل #عباسیه #ثریا_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسین(ع) در بالین برادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_درد_بی_درمانلارا_درمان_اباالفضل … 10 سبک . مرحوم سید احمد یاسر نجفی #ثریا_تبریزی . قولسوز دوشوب جسمون یره قارداش ابوالفضلبیشتر

دسته بندی درختی