زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_دل_اگر_عاشقی

بو گئجه یافاطمه! ناله و افغانه گل #شام_غریبان #سیدبشیرحسینی_میانجی

شام غریبان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_دل_اگر_عاشقی … #سبک_ای_شه_لب_تشنگان مشابه . سید بشیر حسینی میانجی . بو گئجه یافاطمه! ناله و افغانه گل ترک ائلیوب جنّتی، شام غریبانه گل فاطمه یافاطمه فاطمهبیشتر

سلسلۀ زلف یار حبل متین خداست #مهدیه #هدایت_تبریزی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد هدایتی تبریزی . سلسلۀ زلف یار حبل متین خداست هر که ورا معتصم پاک و بری از خطاست . ساقی دربار عشق جام طهور ی به لب آنکه می از او خورد شامل لطف و عطاست . فرقت او درد وبیشتر

دسته بندی درختی