زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_منی_آواره_قویان

مشکیمه اوخ وورودولا گل حسینیم حسینیم #عباسیه #هادی_تبریزی

استمداد حضرت ابوالفضل (ع)از امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . مرحوم غلامرضا اسماعیل پوران . مشکیمه اوخ وورودولا گل حسینیم حسینیم دوشدی قولوم قالمادی ال حسینیم حسینیم . . جنگبیشتر

دوشدی یره صاحب علم حسینیم حسینیم #عباسیه #رضوی_زنجانی

زبانحال حضرت سید الشهدا(ع) با برادر سوال و جواب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . رضوی زنجانی . دوشدی یره صاحب علم حسینیم حسینیم پوزماسین احوالیوی غم حسینیم حسینیم . . رتبه سی والا اولانبیشتر

دوشدی الیندن علمین ابوالفضل ابوالفضل #عباسیه #رضوی_زنجانی

زبانحال حضرت سید الشهدا(ع) با برادر سوال و جواب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . رضوی زنجانی . دوشدی الیندن علمین ابوالفضل ابوالفضل قارداشیوی پوزدی غمین ابوالفضل ابوالفضل . . غصّه لیدیبیشتر

ای باشی اللرده گزن حسینیم حسینیم #تنور_خولی #عباس_بلندی

تنور خولی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . عباس بلندی . ای باشی اللرده گزن حسینیم حسینیم هاردا قالیب پاره بدن حسینیم حسینیم . . فاطمه نی سالدون اوغول بلایه بلایه خولی تنورینده گلیب عزایهبیشتر

ای شه اقلیم وفا حسینجان #مسلمیه #محمدی_ناعم

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . محمد رضا محمدی (ناعم) . . ای شه اقلیم وفا حسینجان کوفه میا،کوفه میا حسینجان . . . کوفه میاور گل احمرت را حسینجان قاسمبیشتر

ای آدی هردرده دوا حسینجان #مسلمیه#محمدی_ناعم

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . محمد رضا محمدی (ناعم) . . ای آدی هردرده دوا حسینجان حسینجان مسلم اولوردینه فدا حسینجان حسینجان . . . راه حقیقتدی حسینبیشتر

رحلت ائدوب فاطمه نین آناسی آناسی #حضرت_خدیجه #احمدیان_خسروشاهی

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها گریز به قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اصغر احمدیان خسرو شاهی . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . رحلت ائدوب فاطمه نین آناسی آناسی گئتدی رسالت ائوینون صفاسی صفاسی . . جده وونبیشتر

زینبون احضاریده دی حسینجان حسینجان #زینبیه

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : ای منی آواره قویان ابوالفضل… . محمدرضا نصیری میانجی . زینبون احضاریده دی حسینجان حسینجان بستر بیماریده دی حسینجان حسینجان . . دینهبیشتر

دسته بندی درختی