زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_نور_عینیم

ای دل شکسته منزل مبارک #تنور_خولی

شام غریبان #منزل_مبارک … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . ✔️ مرحوم ذلیل تبریزی . ای دل شکسته منزل مبارک یاتما کول اوسته منزل مبارک . چوخدان چکردیم من اشتیاقون درده گتوردی درد فراقون اولسون مبارک تازه اطاقونبیشتر

ای نور عینیم منزل مبارک #تنور_خولی

شام غریبان #منزل_مبارک … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . ✔️ مرحوم #صراف_تبریزی . ای نور عینیم منزل مبارک بی کس حسینیم منزل مبارک . چوخ اشک چشمون بنزتمه سیله یاندوم منی گل یاندورما بیله دور بیر آناوا خوشبیشتر

دسته بندی درختی