زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم

ای که ز دلها باخبری #مهدیه #مصطفی_جعفری

در فراق حضرت صاحب (عج) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم ( تصنیف پیک سحری کوروس سرهنگ زاده ) #سبک_یک_نفس_ای_پیک_سحری (شور دشتی) . مصطفی جعفری (فائق) . ای که ز دلها باخبری بر دل زارم کنبیشتر

عرش خدا را قائمه ای #مهدیه #فقیر_خویی

یا مهدی #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم ( تصنیف پیک سحری کوروس سرهنگ زاده ) #سبک_یک_نفس_ای_پیک_سحری (شور دشتی) با صدای کربلایی امیر غربال ساز(ارومیه) . فقیر خویی . #فارسی بیشتر

یابن الحسن ای جان جهان #مهدیه #حضرتی_ناعمی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم ( تصنیف پیک سحری کوروس سرهنگ زاده ) #سبک_یک_نفس_ای_پیک_سحری (شور دشتی) . علیرضاحضرتیبیشتر

دسته بندی درختی