زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_بزم_عزاده

ای قانینه غلطان اولان قارداشیم ایوای #عباسیه #تائب_تبریزی

زبانحال امام حسین (ع) در بالین برادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_بزم_عزاده . مرحوم تائب تبریزی . ای قانینه غلطان اولان قارداشیم ایوای سو مشگی قانیلن دولان قارداشیم ایوای دور ای آرخام ایلیم سنسیز سیندیبیشتر

دسته بندی درختی