زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_حسین_یارالاریوا_قربان

دوشوبدی باشه غم هواسی #اربعین #مصیبی_تبریزی

((نوای اربعین)) . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_حسین_یارالاریوا_قربان مشابه . مصیبی تبریزی . دوشوبدی باشه غم هواسی قورولدی اربعین عزاسی اوجالدی شیعه نین نواسی . حسین یارالاریوه قربان اسیر بالالاریوه قربانبیشتر

دسته بندی درختی