زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_خدا_مادرم_را_کجا_میبرند

الهی گلوبدور عبادت آیی #مناجات #آسال_اردبیلی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_خدا_مادرم_را_کجا_میبرند #سبک_الهی_آنامدان_اوزولدی_الیم . نوید آسال اردبیلی . الهی گلوبدور عبادت آیی گلوب عاشقانه ضیافت آیی . گلوب ماه رحمت واریم دلده حاجت عنایت ایله بیشتر

سنی سسلور امداده یابن الحسن #مهدیه

یا مهدی بمناسبت روز 8 شوال ( تخریب قبور ائمه #بقیع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمدرضامحمدی(ناعم) . . سنی سسلورامداده یابن الحسن هامی خلق اُفتاده یابن الحسن . اولورچوخ جنایت ئولوبدورعدالت آقاهارداسان بیشتر

دسته بندی درختی