زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_خدا_مادرم_را_کجا_می_برند

به محراب خون دست و پا می زنم #حیدریه #لاادری

زبانحال حضرت علی علیه السلام در ضربت خوردن . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_خدا_مادرم_را_کجا_می_برند #سبک_الهی_آنامدان_اوزولدی_الیم . شاعر ؟ . به محراب خون دست و پا می زنم عزیز دلم را صدا می زنم . همه حاصلبیشتر

گل یاس من گشته نیلوفری #فاطمیه #لاادری

خدا مادرم را کجا میبرند … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک: خدا مادرم را کجا می برند . گل یاس من گشته نیلوفری شده چادرش رنگ خاکستری . خدایا غریبم نظر کن طبیبم شده بستری . . . تو که بر دل خسته آرامشی چرابیشتر

دور ای نازنینیم دانشدیر منی #ختم_خوانی #ساعد_زنجانی

در سوگ جوان #ترکی و #فارسی ــ مرتضی اسکندری « ساعد » ــ #ترکی دور ای نازنینیم دانشدیر منی وجودیم یانور آز آلشدیر منی منیم مهربانیم، آلاگوز جوانیم، قوجالدیم بالا ئورکده غمیم چوخ، الیمدن دوتان یوخ، قوجالدیم بالا گیجهبیشتر

دسته بندی درختی