زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_خواهم_که_بر_زلفت

هردم رسد برجان ، عطر، جنت #فاطمیه #بیدق_داری

ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . هردم رسد برجان ، عطر، جنت ازشهرپیغمبر. 2 . گلشن شده مکه گوئیا ختم الانبیا داردگلی دربر 2 . آید چنین آوا . یاحضرت زهرا یاحضرتبیشتر

ای جلوۀ جانان جانان جانان جانلار سنه قربان #مهدیه #مصیبی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی . . ای جلوۀ جانان جانان جانان جانلار سنه قربان(2) . ای ساقی جام لم یزل شأنی بی بدل وقت اولوبدی،گل جانلار سنه قربان(2) . . ای سینه سی دریا دریا دریا ویبیشتر

دسته بندی درختی